Tuesday, November 15, 2022

Дигитален маркетинг – какво представява и защо си струва да инвестирате в добра дигитална агенцияДигиталният маркетинг измества все по-осезаемо традиционните маркетинг форми. Предпоставката е нарастващата маса от Интернет потребители и иновативния характер на дигиталния инструментариум.

Съществува един показател, който обаче не се променя, независимо от средата на съвременния маркетинг, а именно – комуникацията и нейното значение.

Комуникацията е основно средство за контакт между бранд и потребител, както и предпоставка за генериране на доверие у аудиторията. Кои са основните способи за онлайн маркетинг комуникация?

Онлайн реклама в социалните мрежи

Рекламата е мощен дигитален инструмент, който популяризира дейността на бранда и въздейства върху аудиторията. Дигиталната реклама в социалните мрежи обаче не само ангажира потребителите, но и дава възможност за осъществяване на двупосочна комуникация.

Социалните мрежи са събирателна точка за мащабна аудитория с разнородни интереси. Позиционирането на реклама в социалните Интернет платформи позволява на потребителите да изразяват своето мнение под формата на конверсии като харесване, коментар, споделяне и др.

Освен това, с позиционирането на дигитална реклама онлайн, бизнесът може да проучи клиентските нагласи и очаквания. Възможността за измерване на резултатите от рекламните кампании чрез двупосочната комуникация на социалните мрежи подобрява потребителското изживяване и имиджа на бранда.

Дигитален маркетинг – изграждане на бранд

Интерактивно съдържание

Все по-нарастваща маркетинг тенденция е интерактивното съдържание. Това е тип онлайн съдържание, което има за цел да мотивира потребителското участие и да изгради взаимодействие между бранда и аудиторията.

Интерактивността е вид маркетинг комуникация, защото насърчава действие от страна на клиентите. Това скъсява дистанцията между бранд и потребител, но същевременно ангажира вниманието на аудиторията и популяризира бизнеса.

Попитайте ВиСЕО.

Такъв тип интерактивно маркетинг съдържание са игрите, конкурсите, въпросниците, състезанията и др. Интерактивността подобрява клиентското изживяване и изгражда трайна комуникация между бизнеса и неговите лоялни клиенти.

Инфлуенсър маркетинг

Инфлуенсър маркетингът се откроява като популярна съвременна тенденция в дигиталния маркетинг. Тя представлява комуникация между бранд – инфлуенсър – потребител. Крайната цел на комуникативната верига е извършване на конверсия или преминаване към покупка.

Маркетингът чрез инфлуенсъри дава висока ефективност, тъй като клиентите са по-склонни да закупят от бранд, който е препоръчан от лице, което харесват. Затова бизнесите все по-често избират инфлуенсъри от социалните мрежи, които да рекламират техните стоки или услуги, и да насърчат вниманието на аудиторията.

Този тип маркетинг комуникация не се осъществява директно между бранд и аудитория, а е препредавана чрез избрани лица от социалните мрежи. За да даде този маркетинг подход висока ефективност, то е важно бизнесът да подбира инфлуенсъри в контекста на пазарната ниша. Те трябва да имат досег до релевантни потребителски сегменти, както и да споделят тематично съдържание, свързано със сферата на бранда.

Форми за директен маркетинг

Директният маркетинг е съставна част на дигиталния маркетинг, която работи на принципа установяване на директен контакт между бизнеса и негови настоящи или потенциални клиенти. Формите за директен маркетинг са имейл бюлетините, съобщения в клиентските профили или известия в мобилни приложения.

Сред тях най-често употребяваният метод за директна комуникация е т.н. имейл маркетинг. Чрез него бизнесът изпраща съобщения до потребителите по електронната поща. Комуникацията се състои в уведомления за настоящи или предстоящи събития, кампании, намаления или предоставяне на персонализирани кодове.

Докато останалите видове маркетинг комуникация са непреки, то при директния маркетинг брандът директно се свързва с потребителите, без допълнителни канали за предаване на съобщенията. При формите за директен маркетинг целта е да се изградят трайни лоялни връзки с клиентите, като това е предпоставка за дългосрочно развитие и позитивен бранд имидж на бизнеса.

Нека обобщим дотук:

Комуникацията е основен мотивиращ елемент за изграждането на трайни лоялни връзки с клиентите и насърчаването на потребителско доверие.

Маркетинг комуникация е възможна чрез онлайн рекламата в социалните мрежи, позволяваща двупосочна комуникация и споделяне на отзиви, мнения и реакции.

Като друга форма на дигитална комуникация се открояват формите за директен маркетинг – образуване на траен контакт между бизнес и потребители чрез изпращане на персонализирани електронни съобщения.

Научете още защо онлайн маркетингът е важна част за развитието на бизнеса ни.

Сайтът се поддържа от дигитална агенция Viseo - пишете на office at w-seo dot com или се обадете на GSM 088 999 62 62
Компанията предлага поддръжка, оптимизация, актуализацияна уеб сайтове, актуализиране на CMS системи и много други. Поискайте оферта още днес ...
Дигитална агенция, предлагаща SEO оптимизация на сайтове

0 comments:

Post a Comment