Wednesday, June 3, 2020

Един от начините за осъществяване на косвената оптимизация на уебсайтове е рекламата в Интернет.

Основната му функция е да привлича целеви посетители към ресурса. Това по определен начин може да повлияе на растежа на други показатели – например поведенчески фактори, които търсачките задължително ще вземат предвид. Рекламните инструменти не заместват класическите методи за популяризиране – по-скоро са спомагателни.

Оптимизация на уебсайтове с контекстуална реклама
Оптимизацията на сайта за търсачки чрез рекламиране под формата на контекстуални реклами е най-разпространеният начин за маркетингова поддръжка на неразвит ресурс в момента. Има няколко основни характеристики на тази техника, включително нейните предимства и недостатъци:
бърз резултат – рекламата е ефективна веднага след настройване и плащане, като привежда посетителите в сайта от първия ден;

Статията продължава тук

0 comments:

Post a Comment